Nõmmik, Salme

Salme Nõmmik (aastani 1934 Mangelson; 3. III 1910 Lebavere, Vana-Põltsamaa vald – 21. IX 1988 Tartu), majandusgeograaf Riho Nõmmiku ema, Malle Meelaku tädi, geograafiadoktor (1970, Moskva), professor (1971).

Lõpetas 1933 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna majandusteaduse osakonna. Töötas Eesti Pangas ning statistika ja kergetööstuse juhtasutustes, aastast 1944 oli Tartu Riikliku Ülikooli teenistuja (haldusprorektori abi, majandusosakonna juhataja), aastast 1946 geograafiakateedri õppejõud (1968–76 majandusgeograafia kateedri juhataja, aastast 1987 konsultantprofessor).

Uurinud Kagu-Eestit ja Tartu linna. Teadustöö põhisuunad olid ühiskondliku taastootmise paigutuse seaduspärasuste selgitamine, detailse majandusliku rajoonimise ja asustussüsteemide teooria, tootmisterritoriaalsete ja sotsiaal-majanduslike komplekside teooria ning sotsiaal- ja majandusgeograafia põhimõistete süsteemi täiustamine. Tartu Ülikooli Raamatukogus asub Salme Nõmmiku teadusalast tegevust kajastav isikuarhiiv (320 säilikut).

Eesti Geograafia Seltsi asutajaid, NSV Liidu Geograafiaseltsi auliige (1985). 

Rahvaste sõpruse orden (1982).

Töid

  • Eesti NSV territooriumi geograafiline asend ja administratiiv-territoriaalne jaotus(1961)
  • Eesti NSV majandusgeograafia (1979, kõrgkooliõpik)
  • Development of geography in the Estonian SSR after World War II (koos Heino Mardistega) – Terra, volume 99, (3), (Soome, 1987), lk 187–191 
  • Современная география: вопросы теории (1984, koos Uno Merestega)
  • The development of the theory of socialeconomic spatial systems. – Estonia. Geographical Researches (1988)

Kirjandus

  • V. Murel. Panus majandusgeograafiasse. –  Rahva Hääl, 9. august, 1970 
  • U. Pragi. Ikka teerajaja. –  Edasi, 2. märts, 1980
  • Salme Nõmmik: 3. III 1910 – 21. IX 1988 : [geograafiadoktor: nekroloog] – Sirp ja Vasar, 30. september, 1988 (sama artikkel Edasi, 24. september, 1988) 
  • Professor Salme Nõmmik 03. 03. 1910 – 21. 09. 1988. (Biobibliograafia; koostaja ja toimetaja Riho Mällo) Tartu, 1995

Välislink

EE 14, 2000; muudetud 2011