Nõuni järv

Nõuni järv

Nõuni järv on Valgamaal Otepää looduspargis Pühajärve järel pindalalt teine järv; 78,8 ha, suurim sügavus 14,7 m. Järv kuulub Päidla järvestikku ja asub mattunud orus, temasse suubuvad Päidla ja Virbsoo oja, välja voolav Kinsli oja (pikkus 2,5 km) on Elva jõe esimene parempoolne lisajõgi. Rohketoiteline, suure produktiivsusega ja kalarikas. Peamised kalad latikas, särg, ahven, kiisk, haug, roosärg ja koha.

EE 12, 2003