Nüpli järv

Nüpli järv asub Otepää kõrgustiku moreeniküngaste vahel (pildil Tedremägi ja Väike Munamägi)

Nüpli järv asub Valgamaal Pühajärvest idas ja on Otepää looduspargi pindalalt kolmas järv; 27,5 ha, suurim sügavus 6 m. Ühendus Pühajärvega Poslovitsa ojja suubuva Nüpli oja (pikkus 3 km) kaudu. Vesi vahetub 2,2 aasta jooksul. Rohketoiteline; peamised kalad on latikas, särg ja ahven.

EE 12, 2003