Neetar, Helmi

Helmi Neetar

Helmi Neetar (29. I 1934 Tudre küla, Väinjärve vald), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1994). Lõpetas 1958 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötanud õpetajana ja 1963. aastast Eesti Keele Instituudis teadurina. Kogunud ja uurinud karjala (Valdai) ja eesti murdeainest (süntaksit, derivatsiooni), tegelnud keelegeograafiaga, on „Eesti murrete sõnaraamatu” koostajaid ja toimetajaid. Pidanud 1966–74 ja 1993–94 loenguid Tallinna Pedagoogikaülikoolis. H. Neetar on Emakeele Seltsi auliige (2005) ja Soome Kirjanduse Seltsi välisliige (2000).

Valgetähe IV klassi teenetemärk (2009). 

Töid

  • Deverbaalne nominaaltuletus I (1990)
  • Some Swedish loanwords for boats in Estonian dialects . – Från drasut till brakknut (2007, koos V. Ojaga) 

Organisatsiooniline kuuluvus

  • 1976– Euroopa keelte atlase „Atlas Linguarum Europae” (ALE) kohalike komiteede liige
  • 1987– läänemeresoome keelte atlase „Atlas Linguarum Fennicarum” (ALFE) toimetuskolleegiumi liige
  • 1992– Euroopa keelte atlase „Atlas Linguarum Europae”  (ALE) toimetuskolleegiumi liige
  • 1996– Tallinna Ülikooli toimetiste (sotsiaal- ja kasvatusteadused) toimetuskolleegiumi liige
  • 1999–2004 Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige
  • 2000– ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige 

EE 14, 2000; muudetud 2011