Päike

Päike, kollane kääbustäht (spektriklass G2 V), Maale lähedalim Galaktika täht, mille ümber Maa koos teiste Päikesesüsteemi planeetidega tiirleb. Päike on kuum kiirgav gaaskera (absoluutne heledus 4,8, näiv heledus –26,8 tähesuurust), mille massist moodustab umbes kolmveerandi (71%) vesinik ja umbes veerandi (26,5%) heelium (hapnikku ja teisi elemente kokku umbes 2%). Päikese energiaallikaks on tema tuumas toimuv vesiniku muundumine heeliumiks. Põhiosa Päikese valguskiirgusest pärineb fotosfäärist. Atmosfääri välimist väga hõredat ala nimetatakse Päikese krooniks.

VE, 2006