Paatsi, Vello

Vello Paatsi (30. IX 1948 Tartu), geograaf, kultuuri- ja teadusloolane, geograafiamagister (1993, Tartu Ülikool), dr. phil. kasvatusteaduste alal (2003, Tallinna Ülikool).

Lõpetas 1973 majandusgeograafina Tartu Riikliku Ülikooli. Töötanud 1973–78 Eesti Põllumajandusakadeemia filosoofiakateedris nooremteaduri, 1978–89 ajakirjas Eesti Loodus toimetaja, 1989–92 Elvas Tartumaa muuseumis vanemteaduri, 1990–2001 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kunstide osakonna eesti vanema kultuuriloo lektori, 2002–04 Eesti Kirjandusmuuseumi teaduri ja aastast 2004 on Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur.

Uurinud Eesti maastikulise liigestuse käsitlusi, Eesti kooliajalugu ja loodusteaduste õpetamise arengut, avaldanud kirjutisi Johannes Gabriel Granö, Jakob Kentsi, Eduard Markuse, Carl Robert Jakobsoni, Mart Miti jmt tuntud geograafi ning kultuuri- ja haridustegelase kohta. Aktiivse kultuuri- ja haridusajaloo valdkonna populariseerimise eest on teda tunnustatud mitme ajakirja preemiaga.

Töid

  • Eesti maastikulise liigestuse katsed enne J. G. Granöt (1984)
  • Kooliraamatute loendus 1843. aastal Tartu ja Võrumaal (1991)
  • Eesti maastikulised liigestused kooligeograafias 1917–1944 (1995)
  • Johannes Gabriel Granö Virossa (1997)
  • Eestikeelsed maakaardid kuni 1940. aastani (1999, autoreid)
  • Kuidas Villem Reimanist sai Kolga-Jaani kirikuõpetaja? –  Akadeemia 19 (5), 2007, lk 968–984
  • Maakaardi-Raamat kus sees 16 Maa Kaarti (2009)

Autasud

  • Ajakirja Akadeemia hõbeauhind (2009)
  • Forseliuse Seltsi Suur Kuldtukat 1. klass (2009)

Kirjandus