paradigma

paradigma, lähtemall, eeskuju andev algtarind. Teadusfilosoofias mõistete, seaduste, meetodite, tehniliste vahendite, veendumuste ja väärtuste süsteem, mille teadlaskond on omaks võtnud ja mille alusel toimib teaduslik traditsioon (uurimisülesannete seadmine, teadusdistsipliinide õpetamine ja muu selline). Mõiste võttis kasutusele Thomas Samuel Kuhn. Vana paradigma asendumine uuega toob harilikult kaasa revolutsioonilise uuenemise teaduses.

VE, 2006