Pariisi kokkulepped

Pariisi kokkulepped, NATO riikide ja Saksamaa Liiduvabariigi vahel 23. X 1954 sõlmitud kokkulepped: Saksamaast sai NATO liige, ta võis moodustada 12 diviisi suuruse armee, okupatsioonirežiim kaotati.

VE, 2006