Petersell, Valter

Valter Petersell (28. X 1933 Kaagjärve), geoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1976, ENSV Teaduste Akadeemia geoloogia instituut). Lõpetas 1957 Tartu Riikliku ülikooli. Olnud 1957–62 Vene NFSV Tšita geoloogiavalitsuse geoloog ja jaoskonnajuhataja. 1962–99 Eesti Geoloogiakeskuse geoloog, vanemgeoloog, geoloogiatöökonna ja ekspeditsiooni peageoloog ja juhataja, 1992–98 keskkonnageoloogia osakonna juhataja ja aastast 1998 juhtivgeoloog.

Uurimustes käsitlenud diktüoneemaargilliidi, fosforiidi, põlevkivi ja Eesti aluskorra geoloogiat ja geokeemiat, pinnase geokeemiat ning keskkonnaprobleeme. Rakvere fosforiidipiirkonna esmaavastajaid. Oli 1984–92 NSV Liidu Geoloogiaministeeriumi ja sotsialismimaade vaheliste põlevkiviuuringute juht ja koordinaator. Osalenud aastast 1991 mitmes rahvusvahelises geokorrelatsiooniprogrammi projektis.

Eesti NSV teeneline tööstustöötaja (1975).

Töid

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011