Rannut, Mart

Mart Rannut

Mart Rannut (15. I 1959 Tallinn), keeleteadlane, dr. phil. (1998). Lõpetas 1982 Leningradi ülikooli matemaatilise, rakendusliku ja strukturaalse lingvistika alal. Töötas 1981–90 Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis, oli 1990–95 Keeleameti peadirektor, 1995–96 Läänemere Maade Nõukogu inimõigusvoliniku assistent, 1996–98 Eesti Keele Instituudi vanemteadur, 1999 Kaitseministeeriumi välissuhete büroo juhataja, 1998–2010 Tallinna Ülikooli õppejõud (2008. aastast keelepoliitika professor), 2010. aastast Integratsiooni Uuringute Instituudi teadur. Uurinud keelekorraldust ja -poliitikat, eesti keele kui teise keele spetsiifikat, foneetilisi interferentsinähtusi, keelemetoodikat alus- ja alghariduses, keelelisi ja kultuurilisi inimõigusi ning kultuuridevahelist kommunikatsiooni. Esindanud Eesti valitsust mitmel rahvusvahelisel keelefoorumil.

Töid

 • Ausalt ja avameelselt kahe- või kakskeelsusest, keeledemokraatiast, keelteoskusest  (1988, autoreid)
 • Estonia. – Kontaktlinguistik = Contact linguistics = Linguistique de contact (Berlin, New York, 1996–97)  
 • Keel, võim, ühiskond: sotsiolingvistika ja keelepoliitika õpik (2003, koos Ü. Rannuti ja A. Verschikuga)
 • Astu sisse! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks: õpilase tööraamat (2004, autoreid) 
 • Suguvõsa = The family [Videosalvestis] (2009, autoreid) 
 • Tallinna õpilaste kodukeele uuring I: vene keele mõju Tallinna õpilaste kodukeelele [ Võrguteavik] (2010, koos Ü. Rannutiga) 

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1982–2008 Emakeele Seltsi liige 
 • 1989–1992 keelekaitsekomisjoni liige 
 • 1990–1995 ajakirja New Language Planning Newsletter toimetuskolleegiumi liige 
 • 1994–1995 kohanimekomisjoni liige
 • 1994–1999 Inimõiguste Instituudi nõukogu ja nõukoja liige
 • 1995–1999 keeleasjade komisjoni liige
 • 1996–1997 Eesti Keelestrateegia Keskuse nõukogu liige
 • 1997–1999 rahvusvahelise programmi „Managing the mix thereafter” Eesti rühma koordineerija
 • 1999–2000 etniliste vähemuste Eesti ühiskonda integreerumise eksperdikomisjoni liige
 • 2000–2002 Euroopa keelteaasta Eesti komisjoni liige ja koordineerija
 • 2002–2005 Eesti keelenõukogu liige
 • 2004–2006 Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse alushariduse juhtrühma liige
 • 1993– Rahvusvahelise Keeleõigusakadeemia (International Academy of the Language Law) liige
 • 1998– Eesti keelekümblusprogrammi juhtkomitee liige
 • 2004– Eesti Piibliseltsi juhatuse liige
 • 2004– Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige    

EE 14, 2000; muudetud 2011