ristsiire

ristsiire, krossingover, homoloogsete kromosoomide vahel toimuv kromatiidiosade vahetus, leiab aset peamiselt meioosi algjärgus. Ristsiire võimaldab aheldunud geenide alleelide ümberkombineerumist.

VE, 2006