rusukalle

rusukalle, geoloogias järsaku või kõrge järsu nõlva jalamile varisenud kivirusust moodustunud järsunõlvaline kuhjatis; rohkesti mäestikes, Eestis paekalda jalamil.

VE, 2006