sõda

sõda, kahe sõdiva poole relvastatud võitlus. Sõdivaks pooleks võib olla riik, riikide rühm või riigi osa. Sõda algab sõjakuulutamise või kallaletungiga ja lõpeb ühe poole alistumise või rahulepinguga. Sõdivate (ja neutraalsete) riikide vahelised õiguslikud suhted on reguleeritud Haagi 1907. ja Genfi 1949. aaasta konventsiooniga.

VE, 2006