sööt (põllumaa)

sööt, taimekasvatuses aastaid harimata põllumaa, mis on umbrohtunud (peamiselt maltsade ja ohakatega), kuid mille taaskasutusele võtmiseks ei ole vaja teha kultuurtehnilisi töid (näiteks eemaldada võsa, tasandada, sügavkobestada, lubjata jms).

EME 2, 2009 (V. Sikk)