samblad

samblad, sammaltaimed (Bryophyta), eostaimede hõimkond; üle 25 000 liigi. Sammaldel on lehistunud vars või lame tallus, substraadile kinnituvad risoididega. Elutsüklis vahelduvad haploidne, sugurakke moodustav gametofüüt ja diploidne, eoseid moodustav sporofüüt. Samblad on olulised soode taimkattes ja metsa samblarindes. Hõimkonnas on 3 klassi: kõdersamblad (Anthocerotopsida), helviksamblad (Marchantiopsida) ja lehtsamblad (Bryopsida).

VE, 2006