semiootika

semiootika, teadus, mis uurib märgisüsteeme (märk) ja nende toimimist inimestevahelises suhtlemises ja kultuuris tervikuna. Et põhiline suhtlemises kasutatav märgisüsteem on keel, siis on semiootika arenenud tihedas seoses keeleteaduse ja strukturalismiga. Peamised arendajad on olnud Charles Santiago Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Algirdas Julien Greimas, Roland Barthes, Umberto Eco, Thomas Albert Sebeok ja Juri Lotman. Teabe edastamist loomariigis uurib biosemiootika.

VE, 2006