Simm, Helle

Helle Simm

Helle Simm (23. I 1920 Tallinn – 7. X 1991 Tallinn), hüdrobioloog ja hüdrokeemik, Valve Saarma kaksikõde, bioloogiadoktor (1972), professor (1976), Eesti Teaduste Akadeemia liige (1977). Lõpetas 1945 farmakoloogina Tartu Riikliku Ülikooli, oli sealsamas õppejõud. Töötas 1950–90 ENSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis (aastast 1954 vanemteadur, 1960–72 geobiokeemia laboratooriumi juhataja, aastast 1986 konsultant-juhtteadur). Oli ENSV Teaduste Akadeemia keemia-, geoloogia- ja bioloogiateaduste osakonna juures töötanud sisevete antropogeense eutrofeerumise probleemkomisjoni esimees. Uuris ravimtaimede biokeemiat, Eesti pinnavee keemilise koostise kujunemist, järvede tüüpe ja kaitse probleeme, juhtis Peipsi järve kompleksuuringute kava. Eesti NSV teeneline looduskaitsja (1985).

Eesti NSV riiklik preemia 1972.

Töid

Kirjandus

  • E. Ilves. Õdedel on juubel. – Edasi, 23. jaanuar 1980

EE 14, 2000; muudetud 2011