sotsiaaldemokraatia

sotsiaaldemokraatia, sotsialistliku liikumise ja ideoloogia suund. Termin „sotsiaaldemokraatia” tuli käibele 1869 Saksamaal. Sotsiaaldemokraatia taotles demokraatlikku sotsialismi, tänapäeval propageerib sotsiaalse partnerluse ideed heaoluriigis.

VE, 2006