Sutrop, Urmas

Urmas Sutrop

Urmas Sutrop (7. VI 1956 Tallinn), keeleteadlane, dr. phil. (1998, Konstanzi ülikool), Margit Sutropi abikaasa. Lõpetas 1984 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina, õppis 1994–98 Konstanzi ülikoolis teoreetilist keeleteadust. Töötas 1984–86 Eesti NSV Teaduste Akadeemia eksperimentaalbioloogia instituudis ja 1986–92 Eesti Biokeskuses teadurina, 2000. aastast on Eesti Keele Instituudi direktor ja 2006. aastast Tartu Ülikooli professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on antropoloogiline leksikoloogia, etnolingvistika, soome-ugri ja üldkeeleteadus ning keelepuuteooria. Olnud 2003. aastast ajakirja Trames ja 2009. aastast väljaande „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics” peatoimetaja; paljude raamatute koostaja ja toimetaja. Autasustatud B. G. Forseliuse Seltsi medaliga „Wastne Testament 1686” (2001) ja Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2006).

Töid

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 2002–2006 Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu liige
 • 2002–2006 Vabariigi Presidendi teadus-, haridus- ja kultuurikomisjoni liige 
 • 2010–2011 riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia (2011–17)” koostamise komisjoni liige 
 • 2004– Emakeele Seltsi aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige 
 • 2005– Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige 
 • 2006– riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–10)” juhtkomitee liige 
 • 2007– riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–12)” juhtkomitee liige
 • 2007– Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige
 • 2007– Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu liige 
 • 2008– rahvaloenduse teadusnõukogu liige
 • 2009– riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–13)” juhtkomitee liige 
 • 2009– Tallinna Ülikooli lingvistika doktoriõppe programmi nõukogu liige 
 • 2009– Tallinna Ülikooli lingvistika magistriõppe programmi nõukogu liige
 • 2009– Tartu Ülikooli keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli nõukogu liige   

Kirjandus

 • E. Vainik. Urmas Sutropi kiriusutelu. – Keel ja Kirjandus 2006, 6

Välislingid

EE 14, 2000; muudetud 2011