tööstus

tööstus, rahvamajandusharu, millesse kuuluvad loodusest tooraineid ammutavad ja neid töötlevad, töödeldud materjale töötlevad, mitmesuguseid esemeid ning energiat tootvad käitised ehk ettevõtted.

VE, 2006