Tuldava, Juhan

Juhan Tuldava

Juhan Tuldava (1936. aastani ja 1953–63 Artur-Juhan Haman; 23. VIII 1922 Tartu – 17. III 2003), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1985). Sündis Eesti diplomaadi perekonnas, saadeti 1941 asumisele Kirovi oblastisse. Lõpetas 1948 Kirovi pedagoogikainstituudi. Töötas 1949–55 Tallinnas ja Riias õpetajana. Läks 1955 Rootsi, lõpetas 1957 Stockholmi ülikooli germaani ja slaavi keelte erialal. Tuli 1963 tagasi NSV Liitu ja oli 1964. aastast Tartu Ülikooli õppejõud (1985. aastast professor, 1970–92 saksa filoloogia kateedri juhataja, seejärel emeriitprofessor). Avaldanud uurimusi balti ja germaani keelte ning kvantitatiivlingvistika alalt, koostanud õpikuid. Einar Sanden on kirjutanud tema elukäigu ainel romaani „Mitme näo ja nimega” (1978).

Töid

  • Zur Frage der adjektiven Bestimmtheitsformen im Lettischen (1960)
  • Lärobok i estniska. Grammatik, övningar, parlör (1962)
  • Gotische Texte (1966)
  • Rootsi keele grammatika (1969)
  • Einführung in die Geschichte der deutschen Sprache (1971)
  • Einführung in die germanische Philologie (1981)
  • Kurzgefasste deutsche Sprachgeschichte (1981)
  • Estonian textbook. Grammar, exercises, conversation (1994)
  • Проблемы и методы квантитативно-системного исследования лексики (1987)
  • Methods in quantitative linguistics (1995).

EE 14, 2000; muudetud 2011