tunnus (keeleteadus)

tunnus, keeleteaduses tegumoodi, kõneviisi, aega, arvu, võrret, tegevusnime ja kesksõna väljendav muuteafiks, vastandina käänet või isikut väljendavaile afikseile.

VE, 2006