Väikese Emajõe orund

Väikese Emajõe orund eraldab Otepää ja Sakala kõrgustikku, ulatub Väikese Emajõe ääres Tõllistest Võrtsjärveni; pikkus üle 30 km, sügavus umbes 20 m. Laialdastel gleimuldadega liivikuil kasvab okasmets, leidub ka mõhnastikke (Soontaga ümbruses), väikevoori (Rannaküla ümbruses), väikesi järvi ja soid. Maapinna ebaühtlase kerke tõttu ujutab Võrtsjärv orundi suuet pikkamööda üle. Väikese Emajõe orund kuulub Valga nõo maastikurajooni.

EE 10, 1998