väli

väli, füüsikas mateeria vorm, millele on iseloomulik pidevus (nt elektri- ja magnetväli). Väli seob aineosakesed ühtseks süsteemiks ja vahendab osakestevahelist mõju. Võrdle aine.

  • Informaatikas andmebaasi, dokumendi, kuvari akna iseseisva tähendusega (sageli kindlat nime kandev) osa. Andmebaasis võrreldav tabelitulbaga.
  • Põllumajanduses põllumajandusmaa osa, mis on eraldatud muust maast looduslike või tehispiiridega ning mida on võimalik kasutada ühe laamana.

VE, 2006