välimik

välimik, eksterjöör, põllumajandusloomade (sh lindude) kehaehituse välisvorm. Välimiku hinnatakse harilikult silma järgi, täpseim moodus on loomade mõõtmine ja selle põhjal kehaehituse indeksite arvutamine.

VE, 2006