värsijalg

värsijalg, värsimõõdu algüksus vältelises ja silbilis-rõhulises värsisüsteemis. Liigitus silpide arvu ja rõhuliste ning rõhutute osiste paigutuse järgi: trohheus (–˘), jamb (˘–), daktül (–˘˘), anapest (˘˘–), amfibrahh (˘–˘) jt.

VE, 2006