võra

võra, puukroon, puu (ka põõsa) oksastik. Võra liigi-, vormi- või sordiomane, enamasti korrapärane kuju võib kasvukohast olenevalt (nt tuule ja valguse ühekülgse mõju tõttu) muutuda. Iluaianduses antakse võrale mõnikord lõikamise, pügamise, painutamise või sidumisega looduslikust erinev kuju (hekk, vormpuud). Viljapuu võra kujundamise eesmärk on seda tugevdada ning luua võimalusi suurema ja parema saagi kandmiseks. Selleks kärbitakse puu oksi, lõigatakse liiga tihedalt paiknevaid oksi ära või painutatakse neid.

Eristatakse võra juhtoksa, harusid, kõrvaloksi ja katteoksi. Lehed ja viljaoksad paiknevad peamiselt katteokstel. Juhtoks harilikult säilitatakse (tekib püramiidvõra) või lõigatakse ära võra kujundamise lõpul. Eestis kujundati viljapuudele varasemail aegadel enamasti hõrendatud rindevõra: alla jäeti 2–3-kaupa kaks rinnet võraharusid, üles 1–2 üksikut võraharu. Viimasel ajal eelistatakse lihtsamat, 5–6 haruga rindeta võra.

Võra kujusid

 

a kerajas võra

b äraspidimunajas võra

c munajas võra

d leinavõra

e sirmjas võra

f poolkerajas võra

g lipjas võra

h käävjas võra

kooniline võra

Vaata ka seotud artikleid

EE 10, 1998