Valmis, Aavo

Aavo Valmis (27. IX 1938 Tallinn), filoloog ja pedagoogikateadlane, pedagoogikadoktor (1990). Lõpetas 1967 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Olnud Tallinna 2. keskkoolis õpetaja ja 1972–98 Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud. Uurinud eesti keele süntaksit, emakeele didaktikat, eesti murdeid ja eesti keele kui võõrkeele didaktikat. Avaldanud üldhariduskooli ja kõrgkooli eesti keele õpikuid.

Töid

  • Emakeele õpetus Venemaa eesti koolides kuni 1937. aastani (1977)
  • Emakeeleõpetuse struktuuri kujunemine ja areng Eestis XVII sajandi teisest poolest kuni 1919. aastani (1986)
  • Emakeele õpetamise ajalugu eesti koolides 1919–70 (1989)
  • Õigekeelsuse käsiraamat (2006, koostajaid)
  • TEA eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega (2008, koostajaid ja toimetajaid)

EE 14, 2000; muudetud 2011