Vaskna järv

Vaade Suure Munamäe tornist Vaskna järvele

Vaskna järv, asub Võrumaal Haanja kõrgustikul, 1 km Suurest Munamäest idas ja kagus Haanja looduspargis; 23,6 ha, suurim sügavus 9,5 m, veepinna tase 243 m ü.m on Eesti kõrgeimaid. Kaldajoon väga liigestunud, mitu saarekest, loodekaldani ulatub Kunnumäe (270 m) jalam. Kaldavööde valdavalt liivapõhjaline, sügavamal põhi mudane. Läbivool keskmine (vesi vahetub 2 korda aastas); sissevool Tuuljärvest, kraavidest ja allikatest, väljavool Iskna jõe kaudu Kavadi järve. Poolhuumustoiteline, elustikus palju haruldusi (vahelduvaõiene vesikuusk (looduskaitse II kaitsekategooria), kerasid moodustav rohevetikas Aegagrophila sauteri, haruldased plankterid jm), peamised kalad särg, ahven ja haug.

EE 12, 2003