Vihma, Helgi

Helgi Vihma (5. VI 1931 Tartu), keeleteadlane ja kultuuriloolane, mag. phil. (1993). Lõpetas 1957 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia erialal. Töötas 1952–60 Tartus õpetajana, 1960–64 oli Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi (KKI) aspirant, seejärel töötas 1981. aastani sealsamas sõnaraamatute ja leksikograafia sektoris, osales „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” koostamises. Oli 1982–91 Eesti Rahvusraamatukogu teadusosakonna peabibliograaf ja terminoloogiasektori juhataja, 1991–92 KKI vanemteadur, 1992–98 Tallinna Pedagoogikaülikooli vanemteadur ja 1993–98 Tallinna Pedagoogikaülikooli toimetiste peatoimetaja. Johannes Aaviku Seltsi asutajaid ja 1992–2007 selle esimees. Avaldanud 1964. aastast Eesti ja välismaises teadusperioodikas artikleid ja uurimusi keeleuuenduse, leksikoloogia ja leksikograafia, eesti kirjanduse ning kultuuriloo kohta. Koostanud koguteoseid ja bibliograafiaid, kirjutanud kommentaare ning järelsõnu.

Töid

 • Üheksa aastakümmet. Pühendusteos Johannes Aavikule (1971, koostaja, koos K. Mihklaga)
 • Raamatukogutermineid (1987)
 • Raamatukoguterminite pöördsõnastik (1987)
 • Kultuurilugu kirjapeeglis. Johannes Aaviku ja Friedebert Tuglase kirjavahetus (1990, koostaja)
 • Raamatuloolist (1990, koostaja)
 • Kirjandustermineid eesti ja soome keeles (1992, koos M. Mägraga)
 • Keelereform ja raamat (1993, koostaja)
 • Johannes Aaviku publikatsioonid 1901–1993 (1994)
 • Artikleid ja arhivaale (I 1994, II 1999, koostaja)
 • Eesti kultuuriloost 20. sajandi esimesel poolel (1995, koostaja, koos K. Kirme ja M. Männikuga)
 • Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus: bibliograafia 1901–1996 (2000)
 • Ideepe: Johannes Aaviku ideede päevik  (2010, koostaja ja peatoimetaja)

Kirjandus

 • Helgi Vihma bibliograafia. Koostanud ja toimetanud A. Norberg. Tallinn, 2006 

EE 14, 2000; muudetud 2011