aerofotomõõdistamine

Aerofoto Kopli poolsaarest

aerofotomõõdistamine, maapinna pildistamine õhust ning saadud aerofotode töötlemine kaartide, plaanide ja skeemide valmistamiseks.

Eesti ala esmane aerofotomõõdistamine tehti 1947–56, mille alusel koostati mõõtkavas 1:10 000 maafondi põhikaart. 1994 alustati aerofotomõõdistamist uue Eesti põhikaardi koostamiseks, linnad ja valdav osa maa-asulaid on kaetud 1:2000-mõõtkavaliste ortofotodega.

Õhupildistamise andmeid on kasutatud metsakorralduses, geoloogias, mullastiku kaardistamisel ja mitmel teisel alal.

Aerofotode kattumine marsruut-aerofotomõõdistamisel (60%-line kattumine tagab aerofotode fotogramm-meetrilise töötlemise): 1, 2 ja 3 lennuki järjestikused asendid pildistamisel, O1, O2 ja O3 neile asendeile vastavad pildistatavate alade keskpunktid

EE 1, 1985; EE 12, 2003; VE, 2006