Eesti ava- ja rannikumeri

Eestit piirab läänest ja loodest Läänemere avamere osa, põhjast Soome laht ja edelast Liivi laht. Läänesaarte ja mandri vahel asub Väinameri. Rannikumeri on enamasti madal. Saaremaast läänes leidub kuni 30 km kaugusel laevadele ohtlikke karisid ja madalaid – Suurkuiv, Mustpank, Uuskuiv. Hiiumaast loodes paikneb laiaulatuslik Hiiu madal. Mere keskel, Gotlandi nõos, on vee sügavus kuni 246 m. Soome lahte, mis lõuna suunas sügavneb, liigestavad Eesti põhjaranniku keskosas sügavad lahed (Tallinna, Muuga, Kolga, Hara) ja poolsaared (Viimsi, Ihasalu, Juminda, Pärispea, Käsmu) ning enamasti viimaste jätkuks olevad saared (Naissaar, Prangli, Aegna, Keri) ja madalad (Tallinna madal, Uusmadal, Kuradimuna). Lahe suudmes, vastu avamerd, ulatub vee sügavus kuni 135 m-ni, Keri ja Prangli saare lähedal on see 110–115 m. Liivi laht sügavneb pikkamööda lahe keskosa suunas. Ruhnu saarest kagus ja edelas küünib vee sügavus 60–65 meetrini. Väinameri on hästi madal (keskmiselt 5 m, Suures väinas kuni 24 m) ja liigestunud rannajoonega.

EE 11, 2002 (H. Mardiste)