Kallasmaa, Marja

Marja Kallasmaa

Marja Kallasmaa (21. VIII 1950 Kehra), keeleteadlane, dr. phil. (2000). Lõpetas 1975 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) eesti filoloogina. Töötanud aastast 1978 Eesti Keele Instituudis (1994. aastast vanemteadur). Kallasmaa on Eesti peamisi onomastikuid. Kogunud kohanimeainest Eesti murdealadelt ja arhiividest. Pani 1998 aluse Eesti toponüümide elektroonilisele andmebaasile. Uurinud eeskätt saarte ja Lääne-Eesti kohanimesid ja nimestruktuuri. Emakeele Seltsi liige, 2000. aastast Rahvusvahelise Onomastikateaduste Nõukogu (ICOS) liige. 

Tema vend Jüri Kallasmaa (13. VI 1942 Tallinn – 21. III 1993 Tallinn) lõpetas 1966 TRÜ eesti filoloogina ja oli samast aastast „Eesti entsüklopeedia” keeletoimetaja.

Töid

  • Структура эстонской микротопонимии (на материале западного диалекта) (1981, käsikiri)
  • Saaremaa kohanimed I, II (1996, 2000)
  • Läänemurde loodus- ja viljelusnimed (2003)
  • Hiiumaa kohanimed (2010)

Kirjandus

  • V. Pall. Doktoritöö toponüümikast. – Keel ja Kirjandus 2000, 7
  • P. Alvre. Kapitaalne uurimus Saaremaa kohanimedest. – Akadeemia 2001, 10
  • P. Päll. Nimeuurija tähtpäev. – Keel ja Kirjandus 2010, 8–9

EE 14, 2000; muudetud 2011