Kaup, Enn

Enn Kaup (22. V 1946 Võrnu küla, Mäetaguse vald), polaaruurija ja ökoloog, bioloogiakandidaat (1981). Lõpetas 1969 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikuna. Töötanud 1969–73 Tallinna Polütehnilises Instituudis insenerina, 1973–84 ENSV Teaduste Akadeemia termo- ja elektrofüüsika instituudis vaneminseneri ja vanemteadurina, 1984–93 Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaia keskkonnalaboris (1984–89 vanemteadur, aastast 1989 juhataja), aastast 1993 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi isotoop-paleoklimatoloogia labori vanemteaduri ja laborijuhatajana. 1998–2004 oli ühtlasi Euroülikooli professor. Olnud 1992, 1993, 1994 ja 1995 Uppsala ülikooli ning 1993–94 Uus-Lõuna-Walesi ülikooli (Austraalias) küalisteadur, 2000 Tōkyō polaaruuringute instituudi külalisprofessor.

Osalenud 1972–89 viies NSV Liidu (uuris Molodjožnaja, Schirmacheri, Untersee ja Bungeri oaasi ning Kuningas George’i (Waterloo) saare veekogusid) ja 1993–98 kahes Austraalia Antarktika-ekspeditsioonis, 2008–10 viies Soome järvede uurimise ekspeditsioonis, 2009 India Antarktika-ekspeditsioonis ning 1978–81 uurimislaeval Aju-Dag Läänemere-ekspeditsioonides. Heiskas esimesena Antarktises Eesti lipu (Molodjožnaja aerometeoroloogiakeskuses 9. XI 1988). Koos Vello Pargiga on E. Kaup enim Antarktikas talvitunud eestlasi.

Uurinud veekogude (eriti Antarktise järvede) algtoodangut ja seda mõjutavaid tegureid ning sisevete toitainetega rikastumist (eutrofeerumist) ja nende protsesside teisenemist kliima muutumise korral. Mõõtis Antarktises järve fütoplanktoni maailma väikseima aastatoodangu ja järvevee maailma suurima läbipaistvuse, tuvastas 1976–77 Antarktise järvede inimtegevusest johtuva eutrofeerumise. Populariseerinud loodusteadusi ja tegelnud edukalt loodusfotograafiaga. On paljude erialaste teadusajakirjade retsensent.

Töid

 • Limnological studies in Queen Maud Land (East Antarctica) (1988, autoreid)
 • Nabakirjad (1992, koostaja ja autoreid)
 • Limnological features of the saline lakes of the Bunger Hills (Wilkes Land, Antarctica) (autoreid). – Antarctic Science 1993, 5
 • The Schirmacher Oasis, Queen Maud Land. East Antarctica (1995, autoreid)
 • Enn Kaup Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi kodulehel (viimaste aastate olulisemad publikatsioonid)

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1996–99 Antarktise UurimiseTeadusliku Komitee maismaa bioloogiliste uuringute rahvusvahelise juhtkomitee liige
 • 2001– Eesti Teaduste Akadeemia Polaaruuringute Komitee teaduslik sekretär
 • 2005– Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadusnõukogu liige
 • 2008– Saksa Polaaruurijate Ühingu teadusnõukogu liige
 • 2009– EVAL-INCO evalveerija
 • 2010– ajakirja Polarforschung toimetuskolleegiumi liige

Kirjandus

 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

Mereleksikon, 1996; EE 14, 2000; ETeadBL I, 2000; muudetud 2011