kollektivism

kollektivism, maailmavaade, mis väärtustab eeskätt suurte inimrühmade, ent ka mis tahes teiste ühiselt oma eesmärke taotlevate isikute püüdlusi, asetades need kõrgemale mis tahes individuaalsetest huvidest või taotlustest. Äärmuslik kollektivism eitab eraomandit ja eramajandust. Vastand: individualism.

VE, 2006