Kopli poolsaar

Kopli poolsaar on umbes 3 km pikk ja tüveosas ligi 1,5 km lai, liigestab Soome lahe (kitsamalt Tallinna lahe) lõunarannikut Kopli ja Paljassaare lahe vahel, lõpeb loodes Kopli neemena, kirderannas on ühenduses Paljassaarega. Pinnamoes eristub liivakivituumne künnisjas Kopli kõrgendik, mida katavad liustikusetted. Maapõu on rikas Kambriumi sinisavi poolest, juba 14. sajandil oli nüüdse keraamikatehase kohal telliselööv, kus põletati kvaliteetseid telliseid ja katusekive. Kopli savikarjääri paljand on looduskaitse all. Kaitse all on mitu põlispuud ja Kopli tänav 72 asuv Krulli kivi (ümbermõõt 10,4 m).

Poolsaarel paikneb Tallinna tööstuslikemaid linnaosi – Kopli asum – mis kujunes linna karjamaadele (Telliskoppel) Esimese maailmasõja eelseil aastail, kui rajati Bekkeri ja Vene-Balti tehas; Kopli poolsaarel on Meeruse, Bekkeri ja Vene-Balti sadam.

Kopli poolsaarel on ka Eesti meriskautide sünnikoht.

MerLe, 1996; muudetud 2011