kvant

kvant, 1. füüsikalise suuruse jagamatu hulk, mille võrra see suurus saab muutuda (näiteks elementaarlaeng, elementaarosakeste mass). – 2. väljakvant, elementaarosake või kvaasiosake kui kindlate omaduste kandja.

VE, 2006