kvantvedelik

kvantvedelik, vedelik, mille omadused on määratud kvantefektidega ja mis säilitab oma agregaatoleku absoluutse nullpunktini (näiteks heeliumi isotoobid 3He ja 4He).

VE, 2006