laeng

laeng, füüsikas elementaarosakest iseloomustav jääv suurus, mille väärtus võib olla ±1 (näiteks barüon- ja leptonlaeng) või 0 ja ±1 (elektrilaeng, kui ühikuks on elementaarlaeng). Laeng iseloomustab elementaarosakeste vastastikmõju tugevust.

VE, 2006