Lagash

Lagash, vanaaja linnriik Sumeris, Tigrise kaldal, tänapäeva Iraagi territooriumil. Lagashi linn (nüüd el-Hiba) oli koos Girsuga (nüüd Tello, asus Lagashist loodes) riigi tähtsamaid poliitilisi ja usukeskusi. 25. sajandil ja 24. sajandi I poolel eKr (valitsejad Urnanše, Eannatum, Entemena) oli Lagash Sumeri mõjuvõimsaim riik. 24. sajandi keskpaiku eKr võimu haaranud Urukagina tegi sotsiaalseid reforme. Pärast Akadi hegemooniat tugevnes Lagash uuesti Gudea valitsusajal, kuid minetas II aastatuhande alguses eKr tähtsuse. Arheoloogilistel kaevamistel Girsus (aastast 1877) on leitud kivist steele, skulptuure, templite varemeid ja rikkalik kiilkirjadokumentide arhiiv (peamine ajalooallikas Sumeri templimajanduse kohta).

EE 5, 1990