morganism

morganism, pärilikkuse kromosoomiteooria. Põhineb nn Morgani seadustel: 1) ühes kromosoomis paiknevad geenid on omavahel aheldunud; 2) geenid paiknevad kromosoomis lineaarselt; 3) homoloogiliste kromosoomide vahel võib meioosis toimuda kromatiidiosade vahetus (ristsiire), mille sagedus on võrdeline nende omavahelise kaugusega kromosoomis.

VE, 2006