mulla lähtekivim

mulla lähtekivim, maakoore kivim, millest ja millel on muld kujunenud. Mulla lähtekivim on enamasti maakohta iseloomustava viimase geoloogilise ajastu kivim, näiteks Eestis moreenid, liustikujõgede ning jääajajärgsete veekogude setted. Aluspõhja avamusaladel võib mulla lähtekivimiks olla ka aluspõhjapaas, liivakivi või muu. Ühtlase koostise ja lasuvusega mulla lähtekivimi (moreeni) korral on kogu mullaprofiil kujunenud sellel lähtekivimil. Kui mullaprofiili horisondid on kujunenud kihiti eri­neva koostise ja lasuvusega kivimitel (näiteks mereliiv viirsavil, uhtsavi moreenil), on tegemist kahe- või koguni mitmekihilise mulla lähtekivimiga.

Mulla lähtekivimeid on karbonaatseid ja mittekarbonaatseid, soomulla lähtekivim on turvas. Mulla lähtekivimi mineraalne, keemiline ja granulomeetriline koostis mõjutavad mullateket, mulla koostist, omadusi, ehitust, seisundit ning arengut.

Vaata ka seotud artiklit

VE, 2006; EME 2, 2009