Pühajärv

Pindala (km2) 2,86
Pikkus (km) 3,54
Suurim laius (km) 1,65
Maht (km3) 0,012
Kõrgus (m ü.m) 115
Suurim sügavus (m) 8,5
Keskmine sügavus (m) 4,3
Kaldajoon (km) 16,4
Saared (pindala, ha)
    Sõsarsaared 4,1
    Kloostrisaar 2
    Suur-Lepasaar 1,3
    Väike-Lepasaar 0,7
Valgala (km2) 46,5
Järve suubuvad ojad (pikkus ja jõgikond; km; km2)
    Neitsijärve 5; 7
    Marguse1 5; 13,7
    Poslovitsa2 3; 17,5
1Ülem- ja keskjooksu tuntakse ka Painojana (üht selle oja Väikese Munamäe jalamil olevat allikat on peetud ka Väikese Emajõe lätteks), alamjooksu ja paremalt suubuvat Valuoja (2 km) ühiselt Sulaojana (2,8 km).
2See saab paremalt juurde Nüpli oja (3 km), mida on käsitletud ka otse järve suubuvana. Vahetult enne järve suubumist lisandub vasakult Mülke oja.

Pühajärv, Otepää Pühajärv, Eesti kauneimaid veekogusid, asub Valgamaal Otepää looduspargis Otepää kõrgustiku lääne- ja idaosa eraldavas orundis. Ümbruses vahelduvad kõrged metsaga kattunud kuplid (Nüpli mägi, Hobustemägi) lamedate põllustatud kühmude (Kitsemägi) ja lavadega. Kaldajoont liigestab hulk lahekäärusid ja poolsaari, järves on 5 metsaga kattunud saart; kallas on enamasti järsk, kaldavööde valdavalt liivane ja kruusane, lahekäärudes mudane. Järve suubub ojasid ja kraave, kaldal on allikaid (Veriläte ehk Armuallikas), lõunaotsast voolab välja Väike Emajõgi. Vesi vahetub 13 kuu jooksul. Pühajärv on rohketoiteline liigirohke elustikuga veekogu, peamised kalad latikas, särg, ahven, haug ja koha. Pühajärvest 150 m kaugusel olev kinnikasvanud Neitsijärv (7,5 ha) oli kunagi Pühajärve osa; Pühajärve valgalal asub ka Nüpli järv. Pühajärvel on suur puhkemajanduslik ja kultuuriline tähtsus, selle kaldal paiknevad mitme turismifirma puhkealad ja laagrikohad. Pühajärve on oma loomingus jäädvustanud Marie Under, Friedebert Tuglas, Henrik Visnapuu, Karl August Hindrey, Konrad Mägi, Johannes Uiga jpt. 1994–2003 korraldati järve ääres Beach Party muusikapidu.

Pühajärv

Pühajärve SPA hotell

Pühajärvelt lossile vaade 1930. aastatel

Pühajärve vaade 1866. aastal

Vaade Pühajärvele Sõsarsaarelt 1860. aastal

EE 12, 2003; muudetud 2011