Raag, Raimo

Raimo Raag (20. VIII 1953 Torshälla, Rootsi), keeleteadlane, dr. phil. (1982). Lõpetas 1966 Stockholmi eesti algkooli, 1972 Uppsala toomkooli (Katedralskolan) ja 1976 Uppsala ülikooli. Täiendas end 1977 stipendiaadina Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis. Olnud 1978. aastast Uppsala ülikooli soome-ugri keelte õppejõud (2001. aastast professor). Uppsala ülikooli publikatsioonisarjade „Ursus” ja „Opuscula Uralica” toimetajaid. Uurinud eesti keele ja läänemeresoome keelte ajalugu, grammatikat ja sõnavara, rootsi ja eesti keele suhteid (rootsi laensõnu, eestirootsi ja rootsieesti keelt, 16.–17. sajandi eesti kirjakeelt), kakskeelsust ja keelelist variatiivsust ning Läänemere maade aja- ja kultuurilugu (eriti Rootsi ja Eestiga seotut). Olnud Eesti Teadusliku Seltsi (Rootsis) ning ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige, Emakeele Seltsi välisliige, kuulunud eesti keele ja kultuuri välisõppe nõukokku.

Raimo Raag on saanud ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia (1988) ning teda on tunnustatud Valgetähe V klassi ordeniga (2001).

Abikaasa Virve Raag (snd 1954) on samuti keeleteadlane, Uppsala ülikooli nüüdiskeelte õppetooli soome-ugri keelte osakonna dotsent.  

Töid

 • Uusi eesti sinu (Uppsala, 1979)
 • Estnisk fonetik (Uppsala, 1981)
 • Lexical characteristics in Swedish Estonian (Uppsala, 1982)
 • Estniskt basordförråd = Basic Estonian vocabulary I (Uppsala, 1986)
 • Över stormande hav: estländskt liv och leverne i Kumla 1944–1991 = Üle tormise mere: Eesti elu-olu Rootsi väikelinnas Kumlas 1944–1991 (Örebro, 1992, koos V. Raagiga)
 • Elementär estnisk satslära (Uppsala, 1997, 22001)
 • Eestlane väljaspool Eestit (1999)
 • Från allmogemål till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik i Estland från 1857 till 1999 (Uppsala, 1999)
 • Väike eesti-inglise-prantsuse-rootsi-saksa-soome-vene sõjanduse sõnastik (2001, autoreid) 
 • The ethnic dimension in politics and culture in the Baltic countries 1920–1945 (Huddinge, Stockholm, 2004)
 • Rootsi-eesti sõnaraamat (2004, koostajaid)
 • Talurahva keelest riigikeeleks (2008)

Kirjandus

 • J. Viikberg. Raimo Raag 50. – Keel ja Kirjandus 2003, 8

EE 14, 2000; muudetud 2011