Rannametsa-Soometsa looduskaitseala

Mets-kuukress

Rannametsa-Soometsa looduskaitseala, endine kaitseala. Asus Pärnumaal Häädemeeste, Tahkuranna ja Surju vallas, pindalaga 9865 ha (sellest maismaad 8058 ha). Osa kaitsealasse kuulunud piirkondi võeti kaitse alla juba 1939 (mitmeaastase kuukressi kasvuala) ja 1964 (Rannametsa luited ja Tolkuse raba). Looduskaitsealaks muudeti aastast 2000. 2006. aastal moodustati tema alusel Luitemaa looduskaitseala.

EE 12, 2003; muudetud 2011