Luitemaa looduskaitseala

Vaade Tornimäelt. Taamal Tolkuse raba

Tolkuse raba

Niidu-kuremõõk

Luitemaa looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste, Tahkuranna ja Surju vallas; pindala 11 240 ha, sellest veeosa 2495 ha. Osa kaitsealast on kaitse all juba 1964. aastast. 1939. aastal võeti kaitse alla kuukressi kasvuala (1,35 ha). Looduskaitseala on moodustatud 2006. aastal Rannametsa-Soometsa looduskaitseala alusel. Kaitsealal on rannaniite, roostikke, soid ja metsi ning Antsülusjärve ja Litoriinamere rannikuluited; palju on looduskaitse I ja II kaitsekategooria liike.

Rannametsa luitestikus on  Eesti kõrgeimad luited – Tõotusemägi (40 m ü.m) ja Tornimägi (34 m ü.m). Looduskaitsealal asub kaks raba. Maarjapeakse ehk Soometsa puisraba (1600 ha) on tekkinud turvastunud leedemulla soostumisel, Tolkuse raba (5500 ha) rannavallide vahele kunagise laguuni kinnikasvamisel. Rannaniidud ja -roostikud (kokku üle 800 ha) on paljude linnuliikide pesitsemis- ja toitumispaik. Häädemeeste-Pulgoja rannaniidul kasvab ligi 250 liiki kõrgemaid taimi, seal on Eesti suurim niidu-kuremõõga (III kaitsekategooria) kasvuala. Teistest kaitsealaustest liikidest kasvab näiteks balti sõrmkäppa, ahtalehist ängelheina, kuradi-sõrmkäppa, kahelehist käokeelt, kahkjaspunast sõrmkäppa, mets-kuukressi ja karulauku (kõik III kaitsekategooria), seal elab merikotkast ja juttselg-kärnkonna ehk kõret (mõlemad I kaitsekategooria), kivisisalikku ja metsist (mõlemad II kaitseaktegooria) ning nõmmelõokest (III kaitsekategooria). Rannametsa-Soometsa luited ning Soometsa ja Tolkuse raba on ürglooduse objektid.

Välislingid

Loodud 2011