säinas

säinas (Leuciscus idus; ingl ide, vn язь), Põhja- ja Kesk-Euroopa ning Siberi mage- ja riimveekogude karpkalalane. Eestis elab ta rannikumeres, Peipsis ja Võrtsjärves ning mitmes Lõuna-Eesti väikeses järves. Pikkus kuni 80 cm, mass kuni 8 kg, Eesti isendite pikkus on kuni 50 cm, mass kuni 3 kg. Sööb põhjaloomi, peamiselt limuseid. Saab suguküpseks tavaliselt 4–5-aastaselt, olles 18–25 cm pikkune. Koeb kõval liivapõhjal varsti pärast jääminekut (üle 100 000 marjatera). Tööndus- ja spordikala. Suurel hulgal püütakse säinast Saaremaa rannikul (Nasva jõest). 2010. aastal püüti rannapüügina 6,3 tonni ja siseveekogudest 1,4 tonni säinast (Peipsist 0,4, Võrtsjärvest 0,1 ja ülejäänud järvedest 0,9 tonni).

Dekoratiivkalana kasvatatakse säina punakaskuldset mutantvormi nn kuldsäinast ehk orfat (L. i. aberratio orphus).

VE, 2006, EME 2, 2009; muudetud 2011