Nõmmik, Anton

Anton Nõmmik (2. XII 1882 Kurista vald, Viljandimaa – 20. X 1957 Uppsala), mullateadlane ja agrokeemik, Hans Nõmmiku isa. Lõpetas 1916 Petrogradi ülikooli, täiendas end 1920 Halle ülikoolis ja 1925–26 Rockefelleri fondi stipendiaadina USA-s. Oli Põhja-Eesti põllutöökeskkooli rajajaid ja 1918–20 selle juhataja, 1920–44 Tartu ülikooli (TÜ) õppejõud (1921–25 põllumajandusteaduskonna dekaan, 1924–44 professor). Rajas TÜ-s mullateaduse ja agrikultuurkeemia õppetooli (oli 1920–44 selle juhataja) ja Raadile agrikultuurkeemia katsejaama (oli 1921–44 selle juhataja). Läks 1944 Rootsi, oli 1944–57 Ultunas põllumajanduskõrgkooli keemiainstituudis keemik-assistent. Uuris Eesti muldi ja nende keemilist koostist, koostas Eesti esimese mullastikukaardi (1924), rajoonis Eesti mullastiku, korraldas hulgaliselt väetamiskatseid ja määras kultuuride väetisnorme, toitainete kasutamise dünaamikat ja väetamise tasuvust. Uuris eri liiki loomade sõnniku ja virtsa keemilist koostist, orgaanilise aine mullas lagunemise kiirust ning lahustunud ainete sisaldust Eesti suurimate jõgede vees. Lõi oskussõnu. Oli Eesti Agronoomide Seltsi Rootsis asutajaid ja 1945–49 selle esimene esimees.

Töid

  • Kodumaa mullastikust (1925)
  • Lühike ülevaade kodumaa mullastikust (1927)
  • Mulla reaktsioon, selle põhjused ja määramise meetodid (1927, 1928)
  • Uurimusi meie söödajuurviljade arenemisest ja toitainete tarbimisest (1937)
  • Eesti NSV jõevete keemilisi uurimusi (1940)

Kirjandus

  • Prof. Anton Nõmmiku mälestuseks. – Eesti Metsamees Eksiilis (Rootsi) 25, 1957, lk 37–38
  • K. Vahtras. Professor Anton Nõmmik. Tema elust ja tööst. – Eesti Agronoomide Selts Rootsis. Toimetis nr 1, 1975
  • E. Turbas ja K. Tarandi. Prof. Anton Nõmmik ja Eesti vooluvete keemilise analüüsi ja maastike geokeemia algus. – Eesti maastike geokeemia küsimusi. Tallinn, 1988

EE 14, 2000; muudetud 2011