Toomse, Mihkel

Mihkel Toomse

Mihkel Toomse (1936. aastani Mihkel Tooms; 18. XI 1905 Lahetaguse küla, Lümanda vald – 21. II 1986 Leicester), keeleteadlane, dr. phil. (1939). Lõpetas 1932 Tartu Ülikooli (TÜ). Oli 1933–36 TÜ teaduslik stipendiaat, 1937–39 õppeülesannete täitja, 1939–40 abiõppejõud, 1941–43 eesti keele professori kohusetäitja, 1943–44 professor. Lahkus 1944. aasta augustis Eestist, oli 1944–45 Greifswaldi ülikooli soome-ugri instituudi ja 1946–47 Balti ülikooli (Pinnebergis, Hamburgi lähedal) professor. Siirdus juulis 1947 Inglismaale, oli 1953. aastast Bonnis Balti Uurimisinstituudi (Baltisches Forschungsinstitut) liige (1954–61 juhataja), 1961. aastast Inglismaal vabakutseline keeleuurija. Aastaraamatu „Commentationes Balticae” toimetajaid. Oli teenekas murdekoguja (Emakeele Seltsi stipendiaat 1926–33), kogunud peamiselt Saare- ja Virumaalt ligi 60 000 sõnasedelit ja 730 lehekülge murdematerjali. Uurinud kirderannikumurde laenusuhteid. Tema elutöö on 30-köiteline käsikiri „Lõnaeesti murded” (1944–84, 8970 lk).

Töid

  • Latiivsed kaasused mordva keeles (1929, käsikiri)
  • Soome laensõnad Kirde-Eestis I (1930, käsikiri)
  • Soome mõjundeid Kirde rannikumurdes (1932, käsikiri)
  • Ida-Vaivara murdest = Du dialecte de Vaivara de l'Est (1938)
  • Eesti ta-, tä-verbide konsonantsest liitumisest (1941)
  • Lõuna-Eesti murded 1–30. Sisukord ja kaartide register (Turu, 1987; toimetanud A. Hakanen ja O. Ikola)
  • Lõuna-Eesti murded 1–30. Kaardid (Turu, 1998; toimetanud K. Pajusalu)

Kirjandus

  • J. Valge. Uus Turu käsikiri. – Keel ja Kirjandus 1987, 5
  • P. Alvre. Sada üksteist lõunaeesti murdekaarti. – Keel ja Kirjandus 1998, 12
  • K. Pajusalu. Jättityö eestin etelämurteista. – Sananjalka 1990, 32

EE 14, 2000; muudetud 2011