Värska

Setu lauluema Anne Vabarna haud Värska kiriku kalmistul

Värska õigeusu kirik

Värska, alevik ja samanimelise valla keskus Põlvamaal, paikneb Värska oja suudmes Värska lahe ääres; 580 elanikku (2000). Värska on Eesti Setumaa suurim asula. Seal on gümnaasium (2002/03. õa 213, 2009/10. õa 162 õpilast), muusikakool, kultuurikeskus, noortekeskus, raamatukogu, postkontor ja apteek. Huviväärne on Värska õigeusu Püha Georgiuse kirik (ehitatud 1904–07) ja kalmistu (sinna on maetud Anne Vabarna jt setu laulikuid ning Paul Haavaoks).

Värska Sanatoorium

Seto Talumuuseum

Laiema piirkonnana hõlmab Värska ka samanimelise sanatooriumi (tervistamiseks kasutatakse Värska lahe ravimuda) koos politsei- ja piirivalveameti Värska kordoni linnakuga (alevikust 3 km põhjas Värska lahe idakaldal Väike-Rõsnas) ning kagus paikneva Verhulitsa, kus Õrsava (Värska) järve ääres asub Tallinna Ülikooli õppebaas ja selle lähedal Seto Talumuuseum. Aleviku lähedalt ammutatakse mineraalvett. Värska aleviku maadele ulatub Värska lahe hoiuala. Värska piirkonnas paiknevad Eestis haruldase hariliku käokulla kasvukohad.

Värska lahe vastaskaldal asuva Lobotka ning Verhulitsa kohta on esmateateid aastast 1652. Petserimaa piires sai Värska 1922 Järvesuu valla keskuseks. 1920. aastate II poolel rajati Petseri ja Värska vahele Petseri polügoon ning selle põhjaserva Õrsava järve äärde ratsa- ja suurtükiväeosade suvise peatuskohana Põhjalaager (Lutepää liivik).

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011